Hiernaast ziet u een slide-show met een aantal foto’s van de praktijk.